ဖိုဒါေလးေတြကိုေဆာ့၀ဲမပါပဲေလာ့ခ်မယ္

ဘာေဆာ့၀ဲမွသံုးစ၇ာမလိုပဲ folder ေလးေတြကိုေလာ့ခ်ၾကမယ္ေနာ္ ကၽြန္ေတာ္လဲသူမ်ားဆီက၇ထားတာပါသိထားတာေလးေတြကိုျပန္ေျပာျပခ်င္လို့ပါ…ကဲစလိုက္ၾက၇ေအာင္ဗ်ာ…

  1. ဖိုဒါတစ္ခုကို Destop ေပၚမွာမိမိၾကိဳက္ႏွစ္သက္၇ာအမည္နဲ့ေဆာက္လိုက္ပါ။
  2. Start >> Rum >> ထဲမွာ notepad ကို၇ိုက္ျပီး Enter ေခါက္လိုက္ပါ။
  3. Notepad ပြင့္လာပါကေအာက္တြက္ေပးထားေသာကုတ္မ်ားကို copy ကူးျပီး notepad ထဲတြင္ paste လုပ္ျပီးထည့္လိုက္ပါ။
  4. Copy ကူးျပီးထည့္ထားေသားကုတ္မ်ားထဲမွ ၂၃ ေၾကာင္းေျမာက္တြင္ (အနီေ၇ာင္ျပထားေသာေန၇ာ) တြင္ passward here ကိုဖ်က္ျပီး မိမိအသံုးျပုလိုေသာ စကား၀ွက္ကိုေျပာင္းလိုက္ပါ။
  5. File မွ Save as ႏွင့္ မိမိတည္ေဆာက္ထားေသာ folder ထဲတြင္ save လိုက္ပါ။ Folder name ကို Locker.bat ႏွင့္ save ေပးပါ။
  6. မိမိတည္ေဆာက္ထားေသာ folder ထဲတြင္ locker ဆိုေသာအမည္ႏွင့္ file တစ္ခုေတြ့ပါလိမ့္မည္ ။ ထို file ကိုကလစ္ႏွစ္ခ်က္ႏွိပ္လိုက္ပါက private ဆိုေသာအမည္ႏွင့္ folder တစ္ခုထြက္လာပါလိမ့္မည္ 
  7. မိမိသိမ္းဆည္းခ်င္ေသာ file မ်ားကို private ဆိုေသာ folder ေလးထဲတြင္ထည့္ ျပီး locker ဆိုေသာ ္file ေလးကိုကလစ္ႏွိပ္လိုက္ပါ။ folder ကိုေလာ့ခ်မွာလား ၊ ေလာ့မခ်ဘူးလားေမးပါလိမ့္မယ္။
  8. Y လို့ႏွိပ္ျပီး Enter ေခါက္လိုက္ပါ။ Private ဆိုေသာအမည္ႏွင့္ folder ေလးေပ်ာက္သြားပါလိမ့္မယ္။
  9. ေလာ့ခ်ထားတာေလးကိုျပန္ဖြင့္မယ္ဆို၇င္ေတာ့ locker ဆို့ေသာ file ေလးကိုကလစ္ျပီး မိမိ Y ၇ိုက္ခဲ့ ေသာေန၇ာတြင္ မိမိအေပၚတြင္ထည့္ခဲေသာ စကား၀ွက္ေလးကို၇ိုက္ထည့္ျပီး Enter ေခါက္လိုက္ပါက မိမိသိမ္းဆည္းထားေသာ ဖိုင္မ်ားကိုျပန္လည္ေတြ့၇ွိ၇မွာျဖစ္ပါတယ္။
  10. ျပန္ေဖ်ာက္လိုပါက locker ေလးကိုျပန္ႏွိပ္ပါ။ Y ကို၇ုိက္ထည့္ျပီး Enter ႏိွပ္လိုက္ပါ။ ျပန္ေပ်ာက္သြား ပါလိမ့္မည္။
ေအာက္တြင္ေပထားေသာ ကုတ္မ်ားကိုေကာ္ပီကူးျပီး Notepad ထဲတြင္ထည့္ပါ။

cls
@ECHO OFF
title Folder Private
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK

if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Private “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder locked

goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%== password here goto FAIL
attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”

ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Private
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Private
echo Private created successfully

goto End
:End

  
အားလံုးပဲအဆင္ေျပၾကပါေစ……ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ…….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: