ကြန္ပ်ဴတာအတိုေကာက္အေခၚအေ၀ၚေလးေတြကိုျပည့္ျပည့္စံုစံု သိခ်င္သူမ်ားအတြက္

ကၽြန္ေတာ္တို့ေတြေခၚေနၾကတဲ့ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္၇ာအေခၚေ၀ၚအတိုေကာက္ေလးေတြနဲ့ပါတ္သတ္ျပီးျပည့္ျပည့္စံုစံုနဲ့ သိခ်င္သူမ်ားအတြက္ပါ။မိမိသိခ်င္တာေလးေတြကိုပဲ၇ွာျပီးဖတ္ခ်င္သူမ်ားအတြက္လဲ၇ွာလို့လြယ္ေအာင္သူအကန့္
ေလးနဲ့သူေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ ေလ့လာခ်င္သူမ်ားအတြက္ေအာက္မွာေလ့လာၾကည့္လိုက္ပါေနာ္…..
— A —
ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line
AGP – Accelerated Graphics Port
ALI – Acer Labs, Incorporated
ALU – Arithmetic Logic Unit
AMD – Advanced Micro Devices
APC – American Power Conversion
ASCII – American Standard Code for Information Interchange
ASIC – Application Specific Integrated Circuit
ASPI – Advanced SCSI Programming Interface
AT – Advanced Technology
ATI – ATI Technologies Inc.
ATX – Advanced Technology Extended

— B —
BFG – BFG Technologies
BIOS – Basic Input Output System
BNC – Barrel Nut Connector

— C —
CAS – Column Address Signal
CD – Compact Disk
CDR – Compact Disk Recorder
CDRW – Compact Disk Re-Writer
CD-ROM – Compact Disk – Read Only Memory
CFM – Cubic Feet per Minute (ft/min)
CMOS – Complementary Metal Oxide Semiconductor
CPU – Central Processing Unit
CTX – CTX Technology Corporation (Commited to Excellence)

— D —

DDR – Double Data Rate
DDR-SDRAM – Double Data Rate – Synchronous Dynamic Random Access Memory
DFI – DFI Inc. (Design for Innovation)
DIMM – Dual Inline Memory Module
DRAM – Dynamic Random Access Memory
DPI – Dots Per Inch
DSL – See ASDL
DVD – Digital Versatile Disc
DVD-RAM – Digital Versatile Disk – Random Access Memory

— E —
ECC – Error Correction Code
ECS – Elitegroup Computer Systems
EDO – Extended Data Out
EEPROM – Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
EPROM – Erasable Programmable Read-Only Memory
EVGA – EVGA Corporation

— F —
FC-PGA – Flip Chip Pin Grid Array
FDC – Floppy Disk Controller
FDD – Floppy Disk Drive
FPS – Frame Per Second
FPU – Floating Point Unit
FSAA – Full Screen Anti-Aliasing
FS – For Sale
FSB – Front Side Bus

— G —
GB – Gigabytes
GBps – Gigabytes per second or Gigabits per second
GDI – Graphical Device Interface
GHz – GigaHertz

— H —
HDD – Hard Disk Drive
HIS – Hightech Information System Limited
HP – Hewlett-Packard Development Company
HSF – Heatsink-Fan

— I —
IBM – International Business Machines Corporation
IC – Integrated Circuit
IDE – Integrated Drive Electronics
IFS- Item for Sale
IRQ – Interrupt Request
ISA – Industry Standard Architecture
ISO – International Standards Organization

— J —
JBL – JBL (Jame B. Lansing) Speakers
JVC – JVC Company of America

– K —
Kbps – Kilobits Per Second
KBps – KiloBytes per second

— L —
LG – LG Electronics
LAN – Local Are Network
LCD – Liquid Crystal Display
LDT – Lightning Data Transport
LED – Light Emitting Diode

— M —
MAC – Media Access Control
MB – MotherBoard or Megabyte
MBps – Megabytes Per Second
Mbps – Megabits Per Second or Megabits Per Second
MHz – MegaHertz
MIPS – Million Instructions Per Second
MMX – Multi-Media Extensions
MSI – Micro Star International

— N —
NAS – Network Attached Storage
NAT – Network Address Translation
NEC – NEC Corporation
NIC – Network Interface Card

— O —
OC – Overclock (Over Clock)
OCZ – OCZ Technology
OEM – Original Equipment Manufacturer

— P —
PC – Personal Computer
PCB – Printed Circuit Board
PCI – Peripheral Component Interconnect
PDA – Personal Digital Assistant
PCMCIA – Peripheral Component Microchannel Interconnect Architecture
PGA – Professional Graphics Array
PLD – Programmable Logic Device
PM – Private Message / Private Messaging
PnP – Plug ‘n Play
PNY – PNY Technology
POST – Power On Self Test
PPPoA – Point-to-Point Protocol over ATM
PPPoE – Point-to-Point Protocol over Ethernet
PQI – PQI Corporation
PSU – Power Supply Unit

— R —
RAID – Redundant Array of Inexpensive Disks
RAM – Random Access Memory
RAMDAC – Random Access Memory Digital Analog Convertor
RDRAM – Rambus Dynamic Random Access Memory
ROM – Read Only Memory
RPM – Revolutions Per Minute

— S —
SASID – Self-scanned Amorphous Silicon Integrated Display
SCA – SCSI Configured Automatically
SCSI – Small Computer System Interface
SDRAM – Synchronous Dynamic Random Access Memory
SECC – Single Edge Contact Connector
SODIMM – Small Outline Dual Inline Memory Module
SPARC – Scalable Processor ArChitecture
SOHO – Small Office Home Office
SRAM – Static Random Access Memory
SSE – Streaming SIMD Extensions
SVGA – Super Video Graphics Array
S/PDIF – Sony/Philips Digital Interface

— T —
TB – Terabytes
TBps – Terabytes per second
Tbps – Terabits per second
TDK – TDK Electronics
TEC – Thermoelectric Cooler
TPC – TipidPC
TWAIN – Technology Without An Important Name

— U —
UART – Universal Asynchronous Receiver/Transmitter
USB – Universal Serial Bus
UTP – Unshieled Twisted Pair

— V —
VCD – Video CD
VPN – Virtual Private Network

— W —
WAN – Wide Area Network
WTB – Want to Buy
WYSIWYG – What You See Is What You Get

— X —
XGA – Extended Graphics Array
XFX – XFX Graphics, a Division of Pine
XMS – Extended Memory Specification
XT – Extended Technology

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: